Monday, February 23, 2009

اعتصاب معلمان امروز پنجم اسفند گسترده تر شد

اطلاعیه شماره ٥


در اطلاعیه های قبل از اعتصاب در شهرهای شیراز و اصفهان و تهران و اهواز و آبادان خبر دادیم. طبق گزارشاتی که تا ظهر امروز پنجم اسفند به حزب رسیده است، ابعاد اعتصاب امروز بسیار گسترده تر شد.

در تهران مدارس منطقه ٢ اکثرا تعطیل بود. در سایر مناطق مدارس نیمه تعطیل بود.
در شیراز، آباده، ممسنی و اکثر شهرهای استان فارس مدارس تعطیل بودند. طبق گزارشات در این شهرها همه مدارس در اعتصاب بودند.
در اصفهان تعداد قابل توجهی از مدارس تعطیل بود از جمله مدرسه قائم سه راه فرودگاه و برزگران و امیر کبیر مبارکه. در سه منطقه مدارس کاملا تعطیل بود و در سایر مناطق مدارس نیمه تعطیل بود.
در تبریز مدارس دولتی تعطیل بود.
در خمینی شهر اعتصابی که از دیروز شروع شده بود ادامه یافت.
در خوزستان مدارس از دیروز تعطیل بود. هوای بدی که از چند روز قبل در خوزستان شروع شده است توجیه رژیم برای تعطیلی مدارس بود. امروز رسما از طرف آموزش و پرورش اعلام شد که مدارس هفت شهر خوزستان تعطیل است.
در کرمان حدود ٥٠ نفر از معلمان حق التدریس با خواست پرداخت فوری حقوق معوقه درمقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند.

اینها گوشه ای از اعتصاب بزرگ معلمان است که علیرغم اینکه رهبری سازشکار کانون صنفی معلمان پرچم تسلیم و مماشات با حکومت را بلند کرد و اعتصاب را تعلیق کرد، در دو روز گذشته در شهرهای مختلف جریان داشت.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ فوریه ٢٠٠٩، ٥ اسفند ١٣٨٧

معلمان اهواز و آبادان هم امروز اعتصاب کردند

اطلاعیه شماره ٤

بنا به گزارشی که به حزب رسیده است امروز ٤ اسفند معلمان شهرهای اهواز، آبادان و برخی دیگر از شهرهای خوزستان نیز در اعتصاب بوده اند. جزئیات بیشتر از اعتصاب در شهرهای خوزستان هنوز به ما نرسیده است. رژیم تعطیل مدارس در این شهرها را با گرد و غبار شدید هوا در خوزستان توجیه کرده است! و این در حالی است که چند روز است هوای اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان خراب بوده است اما مدارس برقرار بوده و امروز معلمان دست به اعتصاب زده اند. طبق گزارشاتی که به حزب رسیده است امروز در مدارس و نقاط مختلف اهواز صحبت از اعتصاب یکپارچه فردا ٥ اسفند بود.


حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ فوریه ٢٠٠٩، ٤ اسفند ١٣٨٧

معلمان تهران، شیراز، اهواز و خمین اعتصاب کردند

اطلاعیه شماره ٣

فردا دوشنبه ٥ اسنفد اعتصاب سراسری معلمان!
از اعتصاب و خواسته های معلمان فعالانه به حمایت برخیزیم


بنا به اخباری که امروز یکشنبه به حزب کمونیست کارگری و تلویزیون کانال جدید رسیده است، امروز ٤ اسفند موجی از اعتصاب معلمان در شهرهای تهران، اهواز، شیراز و خمین به راه افتاد و تحرک وسیعی در میان معلمان در جریان است که فردا ٥ اسفند دست به اعتصاب سراسری بزنند.

در پی تصمیم سازشکارانه سران "کانون صنفی معلمان" مبنی بر تعلیق اعتصاب ٤ و ٥ اسفند، موجی از اعتراض و نارضایتی در بین معلمان شکل گرفت. معلمان مصمم اند که برای گرفتن حقوق خود بر نیروی اتحاد و اعتراض خود اتکاء نمایند و اعتصاب را ادامه دهند. از تهران خبر میرسد که امروز معلمین تعداد قابل توجهی از مدارس دست به اعتصاب زدند و تلاش وسیعی براه افتاده و معلمان تصمیم گرفته اند که فردا ٥ اسفند به اعتصاب سراسری دست بزنند. بنا یک خبر در شیراز ٨٠ تا ١٠٠ درصد مدارس نواحی ١ و ٢ و ٣ و ٤ از صبح در اعتصاب بوده اند. در برخی مدارس اهواز و خمینی شهر نیز معلمان دست به اعتصاب زدند. بنا به گزارشی که به حزب رسیده است، معلمان شیراز نیز برای یک اعتصاب عمومی آماده میشوند.

با دریافت اخبار دقیقتر از اعتصاب معلمان، همه مردم ایران را در جریان قرار خواهیم داد. از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر همه کارگران و مردم آزاده، همه دانش آموزان و خانواده هایشان و همچنین دانشجویان را فرامیخوانیم تا از اعتصاب معلمان حمایت کنند. فردا دوشنبه ٥ اسفند تک تک ما باید فعالانه در کنار معلمان اعتصابی باشیم.

حزب کمونیست کارگری مجددا حمایت قاطعانه خود از مبارزه معلمان برای خواسته های بحق شان که در واقع خواسته هایی اکثریت عظیم جامعه ایران است را اعلام میدارد. افزایش حقوق برای یک زندگی انسانی، اجرای طرح نظام هماهنگ حقوقها، استخدام معلمان حق التدریس، پرداخت همه طلبهای معلمان اعم از معلمان بازنشسته و رسمی و حق التدریس، حل معضل مسکن، درمان و بهداشت رایگان، حق تشکل و اعتصاب، آزادی فرزاد کمانگر، لغو همه احکامی که علیه معلمان صادر شده است و پایان دادن به پرونده سازی علیه معلمان بخشی از خواستهای معلمان است که در سالهای گذشته به عناوین مختلف از جانب معلمان در اعتصابات و تجمعات و بیانیه های آنها فریاد زده شده است.

حزب کمونیست کارگری همه معلمان در سراسر کشور را فرامیخواند تا وسیعا دراعتصاب دوشنبه ٥ اسفند شرکت کنند و با انتخاب نمایندگان واقعی خود و تحکیم ارتباط بین نمایندگان منتخب، سازمانی وسیع و توده ای برای پیشبرد اعتراضات خود پی ریزی کنند. در جریان اعتصاب شکنی اخیر بار دیگر ثابت شد که رهبری "کانون صنفی معلمان" در واقع با معلمان نیست و عملا شریک دغدغه های احمدی نژاد و جمهوری اسلامی است. اعتصاب فردا دوشنبه ٥ اسفند فرصتی است تا نمایندگان واقعی معلمان و کسانی که میدانند فقط با اعتراض و قدرت متحد معلمان میتوان حقی را از حلقوم جمهوری اسلامی بیرون کشید، به جلو صف بیایند و رهبری را بدست گیرند. حزب کمونیست کارگری از این تلاش قویا حمایت میکند و معلمان رادیکال و آزادیخواه را به پیوستن به حزب فرامیخواند.

زنده باد اعتصاب سراسری ٥ اسفند
پیش بسوی ایجاد تشکل واقعی و سراسری معلمان
زنده باد حمایت گسترده از خواستها و مبارزه معلمان
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ فوریه ٢٠٠٩، ٤ اسفند ١٣٨٧

Friday, February 20, 2009

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری خطاب به معلمان: کوتاه نیائید، اعتصابتان را عملی کنید!

اطلاعیه شماره ٢


در شرایطی که توده وسیع معلمان خود را برای اعتصاب سراسری روزهای ٤ و ٥ اسفند آماده میکردند و شور و شوق، معلمان و دانش آموزان را در برگرفته بود، بیانیه ای از طرف کانون صنفی معلمان مبنی بر تعلیق اعتصاب منتشر شد. کاربدستان کانون صنفی برای توجیه عقب نشینی خود، به وعده احمدی نژاد که گفته است از فروردین ٨٨ حقوق کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود، استناد کرده اند. حزب کمونیست کارگری تصمیم به تعلیق اعتصاب را مماشات آشکار رهبران کانون صنفی با حکومت میداند و توده معلمان را فرامیخواند که به حرکت خود ادامه دهند و تصمیم به اعتصاب سراسری در روزهای ٤ و ٥ اسفند را با تمام قوا عملی کنند.

با توجه به موضع پرورژیمی تصمیم گیرندگان اصلی کانون صنفی از جمله باغانی و بهشتی که همین چندی پیش معملان را به شرکت در مضحکه انتخاباتی رژیم تشویق میکردند و مجلس اسلامی مشتی فاسد و دزد و جنایتکار را خانه ملت مینامند، شکستن اعتصاب معلمان اقدام غیر منتظره ای نبود. در اطلاعیه حزب که ساعاتی قبل از درج اطلاعیه کانون صنفی در سایت این کانون منتشر شده است، گفته شده که آمادگی توده وسیع معلمان برای یک اعتصاب قدرتمند، طرح خواست های روشن و شفاف و شرکت فعال آنها در اعتصاب است که به یک حرکت قدرتمند تبدیل میشود و مانع مماشات و سر دواندن معلمان میشود. این پیشبینی حزب کاملا هوشیارانه و بجا بود و کماکان به قوت خود باقی است. تنها با مشارکت فعال توده وسیع معلمان و بویژه معلمان کمونیست و رادیکال است که امکان تحقق مطالبات معلمان و عقب راندن حکومت وجود دارد. کانون صنفی فراخوان به اعتصاب را تحت فشار توده معلم معترض داده بود و صریحا جا را برای عقب نشینی و سازش باز گذاشته بود و نهایتا سه روز قبل از شروع اعتصاب تصمیم خود را پس گرفت و آب سردی بر شور و شوق توده وسیع معلمان برای یک اعتصاب بزرگ و سراسری ریخت. وعده اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قبلا نیز داده شده بود و وعده احمدی نژاد هیچ چیز تازه ای نبود که بهانه به مسئولین کانون بدهد تا اعتصاب را به بهانه آن تعلیق کنند. بعلاوه این خواست مبهم و ناروشن، تنها یکی از خواستهای معلمان است. افزایش حقوق برای یک زندگی انسانی، اجرای طرح نظام هماهنگ حقوقها، استخدام معلمان حق التدریس، پرداخت همه طلبهای معلمان اعم از معلمان بازنشسته و رسمی و حق التدریس، حل معضل مسکن، درمان و بهداشت رایگان، حق تشکل و اعتصاب، آزادی فرزاد کمانگر، لغو همه احکامی که علیه معلمان صادر شده است و پایان دادن به پرونده سازی علیه معلمان بخشی از خواستهای معلمان است که در سالهای گذشته به عناوین مختلف از جانب معلمان در اعتصابات و تجمعات و بیانیه های آنها فریاد زده شده است.

حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که معلمان تنها با دست زدن به یک حرکت اعتراضی و متحدانه میتوانند خواستهای خود را به کرسی بنشانند. حزب از معلمان در سراسر کشور میخواهد که تسلیم سازشکاری دست اندرکاران کانون صنفی نشوند و خود را برای یک اعتصاب سراسری و پرقدرت آماده کنند و مطمئن باشند که اعتصاب آنها از حمایت وسیع دانش آموزان و کلیه مردم معترض و آزادیخواه برخوردار خواهد بود. حزب کمونیست کارگری و کانال جدید نیز با تمام توان از اعتصاب معلمان حمایت خواهد کرد.

تصمیم سازشکارانه رهبران کانون صنفی، در عین حال توده وسیعتری از معلمان را به این مساله آگاه خواهد کرد که اینها رهبران واقعی معلمان نیستند و توده معلمان را نمایندگی نمیکنند. اینجا است که نقش معلمان کمونیست و رادیکال که قاطعانه بر کلیه خواستهای بحق معلمان پافشاری کنند و از رهبری سازشکار کانون عبور کنند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. حزب کمونیست کارگری معلمان رادیکال و آزادیخواه را به پیوستن به حزب کمونیست کارگری فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ فوریه ٢٠٠٩، ١ اسفند ١٣٨٧
اطلاعیه شماره ١
از اعتصاب سراسری معلمان در روزهای ٤ و ٥ اسفند حمایت کنیمروزهای یکشنبه و دوشنبه ٤ و ٥ اسفند روزهای اعتصاب سراسری معلمان است. این فرصتی است که بیش از یک میلیون معلم در سراسر کشور متحد و یکپارچه در اعتصاب شرکت کنند و جمهوری اسلامی را وادار کنند که به خواست های آنها پاسخ دهد. این در عین حال فرصتی است برای همه مردم به جان آمده از جمهوری اسلامی که به هر شکل که میتوانند از این اعتصاب حمایت کنند و روزهای ٤ و ٥ اسفند را به روزهای مهم و بیاد ماندنی در دفاع از حقوق خود و مبارزه علیه حکومت اسلامی تبدیل کنند.

فراخوان دهنده "اعتصاب کانون صنفی معلمان" است. فشار توده معلمان برای دست زدن به یک اقدام بزرگ و رزمنده، نارضایتی گسترده معلمان از وعده های توخالی دولت در چند سال گذشته و خشم و نفرت از اوضاع فلاکت بار کنونی، کانون صنفی را بر آن داشت که به اعتصاب فراخوان دهد اما کانون صنفی در عین حال اعلام کرده است که اگر رئیس جمهور یا معاون اول او قبل از اعتصاب قول رسیدگی به خواستها را بدهند فراخوان را پس خواهد گرفت! بعلاوه خواست محوری که از طرف کانون صنفی مطرح شده، یعنی اجرای طرح نظام هماهنگ حقوق ها، چنان مبهم و ناروشن و محدود است که زمینه را برای وعده ها و سر دواندن های بیشتر بوسیله حکومت آماده میکند. آمادگی توده وسیع معلمان برای یک اعتصاب قدرتمند، طرح خواست های روشن و شفاف و شرکت فعال آنها در اعتصاب است که به یک حرکت قدرتمند تبدیل میشود و مانع مماشات و سر دواندن معلمان میشود.

افزایش حقوق برای یک زندگی انسانی، اجرای طرح نظام هماهنگ حقوقها، استخدام معلمان حق التدریس، پرداخت همه طلبهای معلمان اعم از معلمان بازنشسته و رسمی و حق التدریس، حل معضل مسکن، درمان و بهداشت رایگان، حق تشکل و اعتصاب، آزادی فرزاد کمانگر، لغو همه احکامی که علیه معلمان صادر شده است و پایان دادن به پرونده سازی علیه معلمان از خواست های مهم معلمان است. معلمان باید این خواست ها و سایر خواستهای خود را با صدای بلند اعلام کنند، در اعلامیه هایشان بنویسند و مردم را به حمایت از اعتصاب و خواستهای خود فرا بخوانند تا جلو هرنوع سازش و سر دواندن را بگیرند. با بلند کردن این خواست ها، کارگران و بخشهای مختلف مردم نیز فعالانه تر از اعتصاب و خواست های معلمان حمایت خواهند کرد. نیروی میلیونی معلمان درصورت اتحاد و یکپارچگی و با شعارها و خواستهای روشن میتواند هر خواستی را به حکومت تحمیل کند.

حزب کمونیست کارگری همه معلمان در سراسر کشور را به اعتصاب متحد و یکپارچه در روزهای ٤ و ٥ اسفند فرامیخواند. حزب دانش آموزان و دانشجویان و همه مردم در سراسر کشور را به حمایت قاطع از اعتصاب معلمان و خواست های بحق آنها فرامیخواند. خواست های معلمان خواست های اکثریت عظیم مردم است و باید با تمام قوا مورد حمایت مردم قرار گیرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ فوریه ٢٠٠٩، ١ اسفند ١٣٨٧